Eco Bags, Giveaways Bags​

กระเป๋าผ้า, ถุงผ้า

ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้า นิยมใช้เป็นผ้าที่ย่อยสลายได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดเป็นมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าดิบหรือ ผ้าฝ้าย  ผ้าคอตตอน 100%  สามารถใช้งานได้หลากหลาย   พิมพ์สี ด้วย สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นสี พิกเม้นท์ (หรือแป้งจม)  สีน้ำ ไม่มีสารเคมีตกค้าง หรือโลหะหนัก  สร้างลวดลายให้เกิดความสวยงามน่าใช้ ใช้ทดแทนถุงพลาสติก  และสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ส่วนผ้า สปันบอนด์ เป็นกระเป๋าผ้าราคาถูกที่เหมาะกับการทำแจกใช้ชั่วคราว เหมาะกับการทำแจกใช้ชั่วคราว เพื่อสร้าง Awareness ในงาน Event ต่างๆ หรือ ใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์กระเป๋าผ้า, ถุงผ้า / Eco Bags, Giveaways Bags